Navigácia

Partners

Štvrtok 24. 4. 2014

Počítadlo

Počet návštev: 232978

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Deň Zeme

   

  K príležitosti Dňa Zeme sa počas tohoto týždňa v rámci vyučovania a školského klubu venujeme téme ochrany životného prostredia a praktickým aktivitám spojeným s chránením prírody a triedením odpadu.

 • REGIONÁLNY ŠACHOVÝ TURNAJ

  GRATULUJEME žiakom SZŠ Futurum, ktorí sa zúčastnili na regionálnom šachovom turnaji:

   

  Michal Marko, 1.Z

  Raj Ronan Peco, 1.Z

  Samuel Suchý, 1.Z

  Samuel Micka, 2.Z

  Matej Paulenda, 2.Z

  Peter Lipták, 2.Z

  Anirudh Raja, 3.Z

  Adam Dobiáš, 4.Z

   

 • GRATULUJEME

  Gratulujeme ALEXANDRE ŠELINGOVEJ z 1.Z k vynikajúcemu prednesu na recitačnej súťaži!

  Saška sa umiestnila na 1. mieste v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína v 1. kategórii recitátorov.

 • Konzultačné hodiny

  Vážení rodičia,

  od marca Vám poskytujeme priestor pre komunikáciu s triednymi učiteľkami počas týždňa aj v rámci konzultačných hodín každý pondelok od 14:00 do 15:30.

 • OTVÁRAME 1. ROČNÍK V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

  Súkromná základná škola FUTURUM opäť otvára v budúcom školskom roku prvý ročník.

   

  Ak máte záujem pridať sa k našim budúcim prváčikom, ešte nie je neskoro.

 • Popis krokov pre venovanie 2% z dane nájdete na stránke našej školy v kolónke "2% z vašich daní"

 • 13. 2. 2014

  Do galérie Projekt LETOM SVETOM-INDIA boli pridané fotografie.

 • Oznam školskej jedálne

  Oznamujeme rodičom žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, že platba za stravu na príslušný mesiac musí byť uhradená vždy mesiac vopred do 15-teho dňa v mesiaci.

 • Upozornenie

  Vážení rodičia,

  prosíme Vás, aby ste počas celého školského roka používali hlavný vchod budovy školy.

  Ďakujeme za porozumenie.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola FUTURUM
  Na dolinách 27,911 05 Trenčín
 • +421 905 905 297

Fotogaléria